" देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतोआणि आपण त्या देशाचे देणे लागतो…"